Papova 2/II, Zagreb (Knežija)
01/6684-285 | 091/729-3020
PUZANJE – KORAK PRIJE HODANJA

Puzanje je proces koji se razvija nakon što dijete usvoji određene vještine grube motorike. Osnovni preduvjeti za puzanje uključuju snagu i stabilnost u području vrata, ramena, trupa, kukova, donjih ekstremiteta, kao i bilateralnu koordinaciju. Zbog toga mnogi stručnjaci ističu važnost uključivanja aktivnosti kao što je 'tummy time', odnosno vrijeme provedeno na trbuhu, u svakodnevni raspored djetetovih aktivnosti. Ova praksa postepeno jača trup, poboljšava stabilnost te omogućuje djetetu da sjedi i održava ravnotežu samostalno, bez opasnosti od prevrtanja. 


"Preskakanje puzanja možda nije uvijek razlog za uzbunu, no to je doista ključna faza u razvoju djeteta koja značajno doprinosi kvaliteti njegova daljnjeg razvoja i smatra se dijelom 'očekivanog razvojnog puta', pa obično postoji razlog zašto je ono izostalo." 

'TUMMY TIME'

Puzanje je proces koji se razvija nakon što dijete usvoji određene vještine grube motorike. Osnovni preduvjeti za puzanje uključuju snagu i stabilnost u području vrata, ramena, trupa, kukova, donjih ekstremiteta, kao i bilateralnu koordinaciju. Zbog toga mnogi stručnjaci ističu važnost uključivanja aktivnosti kao što je 'tummy time', odnosno vrijeme provedeno na trbuhu, u svakodnevni raspored djetetovih aktivnosti. Ova praksa postepeno jača trup, poboljšava stabilnost te omogućuje djetetu da sjedi i održava ravnotežu samostalno, bez opasnosti od prevrtanja. 

Provođenje vremena na trbuhu izuzetno je važno za razvoj beba iz više razloga:

 • koordinacija pokreta - bebe uče kako sinkronizirati i koordinirati pokrete cijelog tijela, što je ključno za kasnije vještine poput puzanja i hodanja

 • jačanje mišića - aktivnosti na trbuhu pomažu jačanju mišića ruku, šaka, nogu i stopala, što je temelj za sve buduće motoričke vještine

 • bilateralna koordinacija - bebe se uče kako uskladiti lijevu i desnu stranu tijela, što je važno za zadatke koji zahtijevaju korištenje obje strane tijela, kao što su hodanje, trčanje, a kasnije i pisanje

 • senzorna stimulacija - vrijeme provedeno na trbuhu stimulira različita osjetila, pomažući bebama da razviju svijest o svom položaju u prostoru i o samom prostoru oko sebe

 • razvoj vizualnih vještina - dok beba pokušava dohvatiti predmete, razvija se njezin vizualni sustav, uključujući osjećaj za dubinu i udaljenost

 • učenje o prostoru i vremenu - bebe počinju shvaćati koliko je nešto udaljeno te procjenjuju koliko ćeim vremena trebati da dođu do željenog predmeta

Dok beba provodi vrijeme na trbuhu, postavljajte zanimljive, šarene ili svjetleće predmete unutar njenog dosega kako bi ih mogla istražiti i dohvatiti. Kada se počne podizati na ruke smjestite predmete nešto dalje kako biste je potaknuli da se kreće prema njima. Ova strategija potiče razvoj motoričkih vještina te motivira bebu da istražuje prostor oko sebe. Kada se dijete uspije podignuti u četveronožni položaj pobrinite se da može izvoditi ljuljajuće pokrete naprijed-nazad, što možete poticati tako što ćete ju lagano držati za kukove i nježno ljuljuškati. Ti pokreti pomažu u jačanju mišića potrebnih za puzanje.

PREDNOSTI PUZANJA

Pravilno puzanje uključuje koordinirane pokrete u kojima beba istovremeno pomiče suprotnu ruku i nogu. Ti pokreti zahtijevaju složenu komunikaciju između lijeve i desne hemisfere mozga, što puzanje čini jedinstvenim i ključnim korakom u razvoju svakog djeteta. Ta aktivnost značajno jača mišiće ruku, nogu, kao i mišiće vrata, leđa i trbuha, pružajući sveobuhvatnu podršku za fizički razvoj djeteta. Osim što razvija snagu, puzanje poboljšava fleksibilnost i stabilnost u kukovima te ramenom obruču, što je ključno za pravilno držanje i prevenciju povreda. Iako je često shvaćeno primarno kao gruba motorička vještina, važno je prepoznati da puzanje značajno doprinosi i razvoju fine motorike.

Puzajući, dijete postavlja značajan dio svoje tjelesne težine na ruke i šake. Ovo je period kada djeca najintenzivnije koriste svoje ruke za nošenje težine, više nego u bilo kojoj drugoj fazi života. Nakon što počnu hodati većina težine prelazi na noge. Vrijeme provedeno na rukama tijekom puzanja, pomaže u jačanju mišića ruku, zapešća, laktova i ramena, a razvijena snaga te spretnost gornjih udova mogu pomoći djetetu u aktivnostima poput hranjenja, igranja i komuniciranja. Kasnije ove sposobnosti postaju temelj za samostalno odijevanje (upotreba gumba i patentnih zatvarača), korištenje posuđa, otvaranje staklenki i vrećica hrane, pisanje te mnoge druge vještine koje zahtijevaju preciznost.

Osim što razvija motoriku, puzanje poboljšava ravnotežu i koordinaciju. Zahtijevajući od djece da prenose težinu tijela između suprotnih udova - održavajući ravnotežu na jednoj ruci i nozi dok druga ruka i noga aktivno guraju tijelo naprijed - ova aktivnost razvija interakciju između različitih dijelova tijela, povećavajući tako sposobnost koordinacije i kontrole, što je bitno za mnoge aspekte fizičkog i kognitivnog razvoja, uključujući sport, ples te razne druge. Puzajući, djeca razmišljaju o preprekama i predmetima u svom okruženju, uče procjenjivati udaljenosti te razumjeti odnos između predmeta u prostoru, što je pak temelj za kasniji razvoj složenijih vještina kao što su vožnja bicikla, crtanje, pa čak i matematika. Primjerice, u jednoj studiji, djeca koja su puzala na rukama i koljenima bila su sposobnija ispravno locirati skrivene igračke u sobi, u usporedbi s djecom koja nisu puzala, što ukazuje na bitnu ulogu puzanja u razvoju prostornih i općih kognitivnih vještina.

Još jedna značajna prednost puzanja je fleksibilnost pamćenja prilikom učenja novih vještina. Istraživanja su pokazala da djeca koja puzaju imaju bolju sposobnost primjene naučenih vještina, čak i u različitim okruženjima. Puzanje ne samo da doprinosi razvoju motoričkih vještina, već i pomaže u razvoju adaptivne sposobnosti mozga da primjenjuje naučeno u različitim situacijama. Ovakva fleksibilnost je važna, jer poboljšava sposobnost učenja i primjene znanja u različitim kontekstima kroz život.

POTICANJE PUZANJA

Postoje razni načini kako potaknuti puzanje kod djece koja su u toj fazi razvoja ili su joj tek na pragu. Evo nekoliko prijedloga kako možete učiniti puzanje zanimljivijim i kvalitetnijim za svoje dijete:

 • Vrijeme na trbuhu: Potičite svoje dijete da provodi što više vremena na trbuhu dok je budno. Ovo je temeljna aktivnost koja jača mišiće potrebne za puzanje.

 • Prostirke za igru: Upotrijebite šarene i interaktivne prostirke za igru koje stimulirajudijete vizualno i taktilno. Ove prostirke često imaju različite teksture iigračke koje vise, što može motivirati dijete da se proteže u pokušaju da ihdosegne, jačajući tako mišiće potrebne za puzanje

 • Korištenje igračaka: Stavite omiljenu igračku ili predmet malo izvan dosega djeteta kako biste ga potaknuli da se kreće prema njoj. Ovo ne samo da potiče fizički napor, već i mentalnu motivaciju da krene naprijed.

 • Društvena interakcija: Ako su u blizini djeca slične dobi ili ona nešto starija, omogućite imzajedničku igru. Djeca često imitiraju ponašanje vršnjaka, pa će promatranjedrugih kako puzaju potaknuti i vaše dijete da se pridruži. Natjecanje ilizajednička igra mogu dodatno motivirati djecu da se aktivno uključe i uživaju upuzanju, što ujedno pomaže u razvoju socijalnih vještina i učenju suradnje

 • Različite površine: Potaknite dijete da puza po različitim površinama koje izazivaju različite senzoričke dojmove, poput mekanih tepiha, glatkih podova ili nekih prepreka. Time se razvijaju motoričke sposobnosti, ali i adaptivne reakcije na različite teksture.

 • Igra preko prepreka: Stvorite blage prepreke koje dijete može savladati puzanjem, poput blago nagnutih jastuka ili preko vaših nogu. Ovo može biti izazovno i zabavno, i za vas i za dijete.

Nakon što dijete počne puzati osigurajte mu prostran i siguran prostor gdje može slobodno vježbati i usavršavati svoje nove vještine. Izradite stimulativno okruženje koristeći jastuke kao prepreke, praveći tunele ili koristeći različite podloge koje će poticati bebinu znatiželju i želju za kretanjem. Ovakva raznolikost u okruženju potiče fizički razvoj, ali i senzornu stimulaciju, što je ključno za sveobuhvatan razvoj djeteta.

PRESKAKANJE PUZANJA

Iako preskakanje puzanja nije nužno uvijek loše ili štetno za svako dijete, važno je razumjeti i poticati ovu aktivnost čak i nakon što dijete nauči hodati, zbog svih prednosti koje puzanje nudi. Ono igra ključnu ulogu u razvoju motoričkih sposobnosti i neurološke integracije, a pomaže i u razvoju koordinacije te ravnoteže.

Istraživanja su pokazala da bebe koje ne provode vrijeme puzajući mogu kasnije u životu doživjeti poteškoće u učenju te nailaziti na poteškoće u razvoju grube i fine motorike. To se može manifestirati kroz izazove s koordinacijom, ravnotežom te izvršavanjem svakodnevnih zadataka koji zahtijevaju razvijene motoričke vještine.

Nedostatak puzanja može imati dugoročne posljedice jer puzanje ne jača samo mišiće i poboljšava fizičku koordinaciju, već potiče i važne neurološke procese koji pomažu u razvoju veza između različitih dijelova mozga. Te neuronske veze temelj su za složenije kognitivne funkcije koje uključuju planiranje, rješavanje problema i izvršavanje zadataka.

Zbog toga je korisno nastaviti poticati aktivnosti koje uključuju puzanje, čak i nakon što dijete počne hodati, kako bi se osigurala najbolja moguća podrška za njegov sveobuhvatni razvoj. Te aktivnosti mogu uključivati igru koja oponaša puzanje, korištenje igračaka koje potiču dijete da se kreće na sve četiri ili strukturirane igre koje ohrabruju kretanje na rukama i koljenima. Jedna od aktivnosti za poticanje djeteta na puzanje je predložiti mu da oponaša hodanje različitih životinja, kao što su pas ili medvjed. Ova igra potiče korištenje različitih mišića te koordinaciju tijela u neobičnim položajima. Uz to, možete izgraditi utvrdu od deka i stolica ili nabaviti dječji tunel. Još jedan odličan način za poticanje puzanja je izgradnja poligona s preprekama korištenjem predmeta iz vašeg doma. Postavite jastuke, kutije, stolice i druge predmete kako biste stvorili stazu koja će izazvati dijete da puže. Ovo pomaže razvijati prostornu svijest i vještine rješavanja problema, a i potiče dijete da savladava izazove.

I za kraj, iako je zabavno pohvaliti se malim hodačem, nemojte djecu forsirati na hodanje dok još nisu spremna. Neka puzaju! 🙂