Papova 2/II, Zagreb (Knežija)
01/6684-285 | 091/729-3020
Pauk vježbe – ”Spider”

Pauk vježbe - "Spider" sastoje se od suspenzijskog remena i elastičnih opruga koje se koriste u terapijskoj mreži i omogućuje djetetu da zauzme određeni položaj tijela koji samostalno ne može izvesti, uz facilitaciju fizioterapeuta.

Rehabilitacija kroz "Splider" se temelji na neurorazvojnom tretmanu (NDT Bobath), proprioceptivnoj facilitaciji (PNF) te senzornoj integraciji (SI).


''Spider'' omogućuje da:

  • na kontrolirani način izvede određeni pokreti
  • postigne okomiti položaj tijela kada to nije moguće
  • izvede aktivnosti svakodnevnog života (sjedenje,puzanje,hodanje)
  • smanjenje intenziteta patoloških pokreta i ataksije (gubitak koordinacije)
  • poboljšanje stabilnosti
  • poboljšanje ravnoteže i koordinacije tijela
  • poboljšanje učinkovitosti vestibularnog sustava
  • orijentaciju djece u prostoru